CAS LÂM SÀNG

BS TRẦN LÊ DUNG, BS JASMINE THANH XUÂN, BS HỒ CHÍ TRUNG, BS TRẦN THANH CƯỜNG

BS UÔNG ANH TÚ, BS HỒ CHÍ TRUNG, BS NGUYỄN THÀNH NHÔM.

BS NGUYỄN DUY TOÀN, BS TRẦN LÊ DUNG, BS HỒ CHÍ TRUNG, BS NGUYỄN THÀNH NHÔM.

BS HỒ CHÍ TRUNG, BS BÙI MINH HIỀN, BS VÕ NGUYỄN THÀNH NHÂN

BS CHU VINH, BS TRẦN MỸ DUYÊN, BS HỒ CHÍ TRUNG, BS DƯƠNG PHI SƠN

BS LÊ HOÀNG TRÂM, BS HỒ CHÍ TRUNG

BS HỒ CHÍ TRUNG, BS VÕ NGUYỄN THÀNH NHÂN, BS LÝ THÁI HÒA

BS NGUYỄN NHỰT THÁI , BS HỒ CHÍ TRUNG, BS MÃ NGUYỄN MINH TÙNG

BS HỒ CHÍ TRUNG , BS NGUYỄN THÀNH ĐĂNG , BS TRỊNH HOÀI NGỌC

BS TRẦN THỊ MỸ DUYÊN, BS NGUYỄN HOÀNG DŨNG, BS HỒ CHÍ TRUNG, BS VÕ NGUYỄN THÀNH NHÂN
tin tức & sự kiện


Video