CAS LÂM SÀNG

CASE 53 U MỠ TRONG CƠ (INTRAMUSCULAR LIPOMA)
[ Cập nhật vào ngày (22/06/2022) ]

BS NGUYỄN NHỰT THÁI , BS HỒ CHÍ TRUNG, BS MÃ NGUYỄN MINH TÙNG


BỆNH NHÂN:  NỮ 57T

ĐỊA CHỈ: PHƯỜNG 7 , THỊ XÃ SÓC TRĂNG

LÂM SÀNG : SƯNG VÙNG 1/3 TRÊN CẲNG TAY TRÁI , KHÔNG NÓNG , ĐỎ, ĐAU , SỜ MỀM , TỪ VÀI THÁNG .

X QUANG :

BÓNG THẤU QUANG : MÔ MỀM VÙNG 1/3 TRÊN CẲNG TAY TRÁI , KHÔNG TỔN THƯƠNG XƯƠNG : BƯỚU  MỠ.

SIÊU ÂM :

KHỐI ECHO DẦY ĐỒNG NHẤT, CÓ VỎ BAO , GIỚI HẠN RÕ KT # 52X11MM  ,KHÔNG TĂNG SINH MẠCH MÁU, TRONG CƠ  VÙNG 1/3 TRÊN CẲNG TAY TRÁI : BƯỚU MỠ.

MRI :

KHỐI CHOÁN CHỖ TRONG  CƠ VÙNG TRƯỚC NGOÀI 1/3 TRÊN CẲNG TAY TRÁI CÓ TÍN HIỆU : CAO TRÊN T1W, T2W VÀ MẤT TÍN HIỆU TRÊN CHUỖI XUNG KHỬ MỠ. KHÔNG BẮT THUỐC TƯƠNG PHẢN SAU TIÊM GADO.

KẾT LUẬN: BƯỚU MỠ TRONG CƠ 1/3 TRÊN TRƯỚC NGOÀI CẲNG TAY TRÁI
Quản trị
tin tức & sự kiện


Video