CAS LÂM SÀNG

CASE 54 : K THỰC QUẢN ( ESOPHASEAL CANCER)
[ Cập nhật vào ngày (22/06/2022) ]

BS HỒ CHÍ TRUNG, BS VÕ NGUYỄN THÀNH NHÂN, BS LÝ THÁI HÒA


BỆNH NHÂN :  NAM 70T.

ĐỊA CHỈ : AN THỚI, BÌNH THỦY, CẦN THƠ.

LÂM SÀNG : CHÁN ĂN, ĐAU ÂM Ỉ VÙNG THƯỢNG VỊ, NUỐT NGHẸN, BUỒN NÔN, SỤT 10KG TRONG 3 THÁNG.

XQUANG : TIM PHỔI BÌNH THƯỜNG.

 

SIÊU ÂM 

DÀY VÁCH  THỰC QUẢN ĐOẠN TÂM VỊ 15MM, CHÙM HẠCH LỚN 5CM VÙNG CẠNH ĐẦU VÀ THÂN TỤY.

 

HẠCH DẠNG DI CĂN 12MM VÙNG THƯỢNG ĐÒN TRÁI.

 

MSCT TOÀN THÂN CÓ TIÊM THUỐC CẢN QUANG

DẦY THÀNH THỰC QUẢN 15MM KÉO DÀI 1/3 CUỐI THỰC QUẢN, BẮT THUỐC CẢN QUANG MẠNH, CHÙM HẠCH LỚN VÙNG ĐẦU TỤY 5CM

 

HẠCH 14MM VÙNG THƯỢNG ĐÒN TRÁI

 

NỘI SOI THỰC QUẢN

 

KẾT QUẢ GIẢI PHẪU BỆNH

 

 

CHẨN ĐOÁN : K THỰC QUẢN ĐOẠN 1/3 DƯỚI DI CĂN HẠCH THƯỢNG VỊ VÀ THƯỢNG ĐÒN TRÁI.

 

 
Quản trị
tin tức & sự kiện


Video