HOẠT ĐỘNG CHUNG

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2022
[ Cập nhật vào ngày (20/12/2022) ]

Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2022 của Bệnh viện đa khoa Hòa Hảo-Medic Cần Thơ do GS.TS.BS Nguyễn Đức Công-Nguyên Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất là Chủ tịch và các thành viên Hội đồng gồm: PGS.TS.BS Trần Chí Liêm; BS.CKII Bồ Kim Phương; BS.CKII Nguyễn Thành Lập; BS.CKII Chu Văn Vinh; BS.CKII Lương Trác Nhàn


         Hôm nay, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2022 của Bệnh viện đa khoa Hòa Hảo-Medic Cần Thơ do GS.TS.BS Nguyễn Đức Công-Nguyên Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất là Chủ tịch và các thành viên Hội đồng gồm: PGS.TS.BS Trần Chí Liêm; BS.CKII Bồ Kim Phương; BS.CKII Nguyễn Thành Lập; BS.CKII Chu Văn Vinh; BS.CKII Lương Trác Nhàn đã nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu hình ảnh tổn thương đại thể và tổn thương vi thể qua nội soi đại tràng ở bệnh nhân có hội chứng ruột kích thích theo tiêu chuẩn ROME 4”. Đề tài do ThS.BS Lý Quốc Hòa làm chủ nhiệm cùng cộng sự.

 

ThS.BS Lý Quốc Hòa thuyết trình đề tài

 

        Đề tài có đóng góp vào hình ảnh nội soi đại tràng và hình ảnh giải phẫu bệnh lý và phân tích các yếu tố liên quan với các tổn thương nguy cơ cao ở bệnh nhân có hội chứng đại tràng kích thích. Từ đó có khuyến nghị cho việc chỉ định nội soi đại tràng ở bệnh nhân có hội chứng đại tràng kích thích.

 

GS.TS.BS Nguyễn Đức Công nhận xét đề tài

 

PGS.TS.BS Trần Chí Liêm góp ý thêm để hoàn thiện đề tài

 

BS.CKII Nguyễn Thành Lập nhận xét đề tài

 

        Hội đồng nghiệm thu ghi nhận đề tài thực hiện đúng tiến độ, có giá trị khoa học về thực tiễn, ứng dụng trực tiếp vào hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Hòa Hảo-Medic Cần Thơ. Bệnh cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng nghiệm thu cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế đồng thời đưa ra một số góp ý để nhóm nghiên cứu hoàn thiện. Kết thúc buổi nghiệm thu, Hội đồng đã thống nhất thông qua đề tài với kết quả đánh giá xếp loại Xuất sắc./.
Bệnh viện Hòa Hảo-Medic Cần Thơ
tin tức & sự kiện


Video