LỊCH TRỰC BÁC SĨ

Lịch khám bệnh trong tháng 05 năm 2020 của bác sĩ BVĐK Hòa Hảo - MEDIC Cần Thơ.

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BÁC SĨ THÁNG 04.2020

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BÁC SĨ THÁNG 03.2020

Lịch làm việc tháng 01 năm 2020 của bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa Hòa Hảo - MEDIC Cần Thơ
tin tức & sự kiện


Video