LỊCH TRỰC BÁC SĨ

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BÁC SĨ THÁNG 02.2020
[ Cập nhật vào ngày (20/06/2022) ]

Lịch làm việc tháng 01 năm 2020 của bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa Hòa Hảo - MEDIC Cần Thơ


Xin mời bấm vào link bên dưới:

http://datlichkham.mediccantho.com.vn/Default.aspx?tabid=311
Quản trị
tin tức & sự kiện


Video