THÔNG BÁO

Thông báo về việc giảm giá
[ Cập nhật vào ngày (16/06/2022) ]

Giảm 10% chi phí thực hiện chẩn đoán hình ảnh gồm: MRI, CT cho tất cả các đối tượng đến khám tại Bệnh viện, vào 17 giờ đến 21 giờ các ngày từ thứ hai đến thứ sáu


 
Quản trị
tin tức & sự kiện


Video