Giờ Khám Bệnh

Hoạt động từ: 6 giờ đến 17 giờ mỗi ngày
Thứ bảy từ: 6 giờ đến 12 giờ
Chủ nhật: Trực cấp cứu 24/24

Hotline 0292 246 9999

PHÒNG TỔ CHỨC HC-QT

Thứ 3, 03 Tháng 04 2018 00:00

- Vị trí làm việc: Tầng 7, Bệnh viện đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ.

- Điện thoại liên hệ:  02923.909.909                                               

                             

I. CƠ CẤU NHÂN SỰ

- Tổng số nhân sự:  29 cán bộ, nhân viên.

- Lãnh đạo phòng: Trưởng phòng và 02 Phó trưởng phòng.

LÃNH ĐẠO PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

Họ và tên

Chức vụ

     1. Bà Lương Thị Thanh Trang

Trưởng phòng

     2. Ông Trương Anh Ngôn

Phó trưởng phòng

     3. Ông Bành Việt Toàn

Phó trưởng phòng

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Căn cứ nội dung quy định tại Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 09 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế bệnh viện.

    1. Vị trí: Phòng Tổ chức Hành chính - quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác hành chính, quản trị trong Bệnh viện.

    2. Chức năng, nhiệm vụ:

- Nghiên cứu quản lý, sắp xếp, bố trí nhân lực phù hợp với yêu cầu tổ chức. Đề xuất quy hoạch, đào tạo cán bộ; quản lý hệ thống lưu trữ hồ sơ, tư liệu; bảo vệ chính trị nội bộ.

- Đề xuất nhận xét cán bộ, nhân viên về chấp hành pháp luật nhà nước, quy định của Bệnh viện, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ khách hàng.

- Cải tiến lề lối làm việc; quy chế trong mối quan hệ công tác; vận dụng chế độ chính sách để giải quyết quyền lợi cho cán bộ, nhân viên trong Bệnh viện.

- Quản lý, đề xuất xử lý văn bản; in ấn, soạn thảo tài liệu phục vụ Ban Giám đốc Bệnh viện; quản lý con dấu và đóng dấu các văn bản giấy tờ theo đúng quy định.

- Lập kế hoạch cung ứng, thẩm tra dự trù mua sắm vật tư, vật liệu; sắp xếp, quản lý tài sản, tiến hành sửa chữa, duy tu nhà cửa, thiết bị, thanh lý tài sản theo chế độ quy định.

- Tổ chức thực hiện công tác vận chuyển, quản lý và sử dụng phương tiện trong và ngoài Bệnh viện.

- Kiểm tra công tác vệ sinh ngoại cảnh nơi công cộng; công tác vệ sinh nội bộ các phòng họp, phòng làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc, phòng trực Lãnh đạo, phòng họp; đảm bảo cung cấp đủ điện, nước sạch và xử lý nước thải.

- Đảm bảo về hệ thống thông tin liên lạc; công tác hậu càn, tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị; công tác an ninh trật tự, kế hoạch phòng chống cháy, nổ toàn Bệnh viện.

- Tổ chức, điều hành bộ phận căn tin phục vụ ăn sáng, ăn trưa cho CBNV và người lao động; phục vụ bệnh nhân và thân nhân người bệnh.

- Được tham gia các hội đồng theo quy định và sự phân công của Giám đốc.