GIỜ KHÁM BỆNH

Hoạt động: Từ 6 giờ đến 17 giờ mỗi ngày.
Thứ bảy: Từ 6 giờ đến 12 giờ.
Chủ nhật: Trực cấp cứu 24/24.

Cấp cứu: 0292 246 9999
Liên hệ: 0292 390 9999

CASE 107 UNG THƯ HẠCH KHÔNG HODGKIN

Thứ 6, 03 Tháng 07 2020 09:49

BỆNH NHÂN : NAM 49 TUỔI .

ĐỊA CHỈ : CỜ ĐỎ, CẦN THƠ.

LÂM SÀNG : NỔI HẠCH VÙNG CỔ, NÁCH, BẸN TỪ VÀI THÁNG , SỐT NHẸ, GIẢM CÂN 1-2 KG.

XQUANG NGỰC THẲNG

SIÊU ÂM CỔ, BỤNG, BẸN :

NHIỀU HẠCH TRÒN , BẦU DỤC ĐK#5-30MM , CẤU TRÚC ECHO KÉM, TĂNG ÂM PHÍA SAU, CÓ DẤU SANDWICH, VÙNG DỌC CƠ ỨC ĐÒN CHŨM 2 BÊN VÀ THƯỢNG ĐÒN TRÁI , DỌC ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG, ĐỘNG MẠCH CHẬU  2 BÊN, BẸN 2 BÊN

CHẨN ĐOÁN : TD. LYMPHOMA .

 

MSCT TOÀN THÂN CÓ TIÊM THUỐC TƯƠNG PHẢN

NHIỀU HẠCH ĐK #45-40MM , VÙNG CỔ , TRONG Ổ BỤNG, BẸN .

CHẨN ĐOÁN ;TD. LYMPHOMA .

KẾT QUẢ SINH THIẾT HẠCH BẸN TRÁI VÀ HÓA MÔ MIỄN DỊCH : LYMPHOMA NON HODGKIN.

KẾT LUÂN : LYMPHOMA NON HODGKIN

 

Anatomy of the lymphatic system

 

Common types of non-Hodgkin lymphoma

There are many different types of non-Hodgkin lymphoma, based on the type of lymphocyte affected (B-cell, T-cell or rarely NK-cell) and how fast the lymphoma is growing.

B-cell lymphomas (around 85% of cases)

diffuse large B-cell

the most common type of non-Hodgkin lymphoma in Australia; fast-growing; an intermediate-grade lymphoma

follicular

cells grow slowly in lymph nodes in circular groups called follicles; may be low- or intermediate-grade

small lymphocytic

a slow-growing cancer that is similar to chronic lymphocytic leukaemia; a low-grade lymphoma

mantle cell

develops in the outer edge (mantle zone) of lymph nodes; can look like a low-grade lymphoma, but can act like a high-grade lymphoma

T-cell lymphomas (around 15% of cases)

precursor T-lymphoblastic

starts in immature (precursor) T-cells in the lymph nodes and the spleen; a high-grade lymphoma

peripheral T-cell

often occurs as widespread enlarged, painless lymph nodes; an intermediate or high-grade lymphoma

cutaneous (skin) T-cell

primarily affects the skin and starts as red, scaly patches or raised bumps that can be itchy; a low-grade lymphoma