GIỜ KHÁM BỆNH

Hoạt động: Từ 6 giờ đến 17 giờ mỗi ngày.
Thứ bảy: Từ 6 giờ đến 12 giờ.
Chủ nhật: Trực cấp cứu 24/24.

Cấp cứu: 0292 246 9999
Liên hệ: 0292 390 9999

CASE 109 LYMPHOMA RUỘT NON

Thứ 6, 17 Tháng 07 2020 13:25

CASE 109 LYMPHOMA RUỘT NON (GASTROINTESTINAL TRACT LYMPHOMA)

BS HỒ CHÍ TRUNG, BS VÕ NGUYỄN THÀNH NHÂN.

 

BỆNH NHÂN : NAM .54T.

ĐỊA CHỈ : PHÚ TÂN, CHÂU THÀNH , SÓC TRĂNG.

LÂM SÀNG : ĐAU ÂM Ỉ VÙNG BỤNG TRÁI TỪ 3 TUẦN.

 SIÊU ÂM BỤNG:

VÙNG  HẠ SƯỜN TRÁI HÌNH ẢNH DẦY THÀNH RUỘT# 2CM , ĐOẠN DÀI  10X6CM CÓ DẦY MÔ MỠ XUNG QUANH

CHẨN ĐOÁN : U RUỘT NON

 

MSCT BỤNG CÓ TIÊM THUỐC CẢN QUANG:

 TỔN THƯƠNG DẦY THÀNH QUAI RUỘT NON VÙNG HỖNG TRÀNG 24MM , 1 ĐOẠN DÀI #11CM , BẮT THUỐC CẢN QUANG NHẸ, XÓA MỜ MÔ MỠ MẠC TREO KẾ BÊN VÀ VÀI HẠCH#  2CM MẠC TREO

CHẨN ĐOÁN : U RUỘT NON VÙNG HỖNG TRÀNG NGHI LYMPHOMA

CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT : CARCINOMA RUỘT NON XÂM NHIỄM XUNG QUANH VÀ DI CĂN HẠCH

 

XÉT NGHIỆM :

 

KẾT QUẢ PHẪU THUẬT TẠI BV CHỢ RẪY 09-07-2020

U  RUỘT NON ĐOẠN HỖNG TRÀNG

KẾT QUẢ TẾ BÀO HỌC : LYMPHOMA NON HODGKIN

KẾT QUẢ HÓA MÔ MIỄN DỊCH : XIN ĐỢI.

 

Anatomic distribution in primary extranodal non-Hodgkin lymphomas