GIỜ KHÁM BỆNH

Hoạt động: Từ 6 giờ đến 17 giờ mỗi ngày.
Thứ bảy: Từ 6 giờ đến 12 giờ.
Chủ nhật: Trực cấp cứu 24/24.

Cấp cứu: 0292 246 9999
Liên hệ: 0292 390 9999

CASE 111 THẬN LẠC CHỖ ( CROSS FUSED RENAL ECTOPIA)

Thứ 6, 31 Tháng 07 2020 08:09

CASE 111 THẬN LẠC CHỖ ( CROSS FUSED RENAL ECTOPIA)

BS TRẦN NHƯ TIẾN , BS HỒ CHÍ TRUNG, BS VÕ NGUỄN THÀNH NHÂN.

BỆNH NHÂN : NAM 59 TUỔI.

ĐỊA CHỈ : PHƯỜNG 1, VỊ THANH  , HẬU GIANG.

LÂM SÀNG : KIỂM TRA SỨC KHỎE.

SIÊU ÂM BỤNG:

THẬN PHẢI KHÔNG THẤY Ở VỊ TRÍ BÌNH THƯỜNG

THẬN PHẢI LẠC CHỖ SANG VÙNG HÔNG TRÁI

CỰC TRÊN THẬN PHẢI DÍNH VÀO CỰC DƯỚI THẬN TRÁI

CHẨN ĐOÁN : THẬN PHẢI LẠC CHỖ

MSCT BỤNG CÓ TIÊM THUỐC CẢN QUANG

CHỨC NĂNG BÀI TIẾT BÌNH THƯỜNG

CHẨN ĐOÁN : DỊ TẬT THẬN PHẢI LẠC CHỖ NẰM TRƯỚC CỘT SỐNG , DÍNH THẬN PHẢI VÀO CỰC DƯỚI THẬN TRÁI ( CROSS FUSED RENAL ECTOPIA)

Six subtypes of crossed fused renal ectopia.