GIỜ KHÁM BỆNH

Hoạt động: Từ 6 giờ đến 17 giờ mỗi ngày.
Thứ bảy: Từ 6 giờ đến 12 giờ.
Chủ nhật: Trực cấp cứu 24/24.

Cấp cứu: 0292 246 9999
Liên hệ: 0292 390 9999

CASE 115 TẮC ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG ( ICA OCCLUSION )

Thứ 6, 28 Tháng 08 2020 14:53

BS NGUYỂN THỊ THANH HẰNG, BS TRẦN LÊ DUNG, BS HỒ CHÍ TRUNG, BS VÕ NGUYỄN THÀNH NHÂN

BỆNH NHÂN : NAM 58 TUỔI.

ĐỊA CHỈ : CỜ ĐỎ , CẦN THƠ.

LÂM SÀNG : NGẤT ĐỘT NGỘT CÁCH 1 TUẦN.

X QUANG CỘT SỐNG CỔ:

HẸP ĐĨA ĐỆM C5-C6, HẸP LỖ LIÊN HỢP C5-C6 BÊN PHẢI

SIÊU ÂM ĐỘNG MẠCH CẢNH:

MẢNG XƠ VỮA TẠO HUYẾT KHỐI GÂY TẮC HOÀN TOÀN TỪ GỐC ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG BÊN PHẢI.

MSCT ANGIO ĐỘNG MẠCH CẢNH – NÃO

MẢNG XƠ VỮA VÀ HUYẾT KHỐI GÂY TẮC HOÀN TOÀN ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG BÊN PHẢI ĐẾN ĐOẠN NỘI SỌ. , ĐỘNG MẠCH NÃO GIỮA 2 BÊN HẸP NHẸ DO MẢNG XƠ VỮA.

KẾT LUÂN :TẮC ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG BÊN PHẢI  (ICA OCCLUSION  )