GIỜ KHÁM BỆNH

Hoạt động: Từ 6 giờ đến 17 giờ mỗi ngày.
Thứ bảy: Từ 6 giờ đến 12 giờ.
Chủ nhật: Trực cấp cứu 24/24.

Cấp cứu: 0292 246 9999
Liên hệ: 0292 390 9999

CASE 116 VIÊM CỐT TỦY MÃN TÍNH (CHRONIC OSTEOMYELITIS)

Thứ 6, 04 Tháng 09 2020 00:00

BS NGUYỄN HIẾU LIÊM, BS HỒ CHÍ TRUNG, BS MÃ NGUYỄN MINH TÙNG

BỆNH NHÂN : NAM 16 TUỔI.

ĐỊA CHỈ : THUẬN HƯNG – THỐT NỐT – CẦN THƠ.

LÂM SÀNG : ĐAU GỐI TRÁI VÀI TUẦN.

X QUANG :

TỔN THƯƠNG HỦY XƯƠNG , VỎ XƯƠNG VÙNG ĐẦU TRÊN, PHÍA SAU XƯƠNG CHẦY TRÁI . CHẨN ĐOÁN : VIÊM CỐT TỦY . CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT : OSTEOSARCOMA .

TIM PHỔI : BÌNH THƯỜNG

SIÊU  ÂM VÙNG KHOEO TRÁI

TỔN THƯƠNG HỦY XƯƠNG  ĐẦU TRÊN PHÍA SAU XƯƠNG CHẦY TRÁI LAN  RA MÔ MÊM LÂN CẬN.

MRI KHỚP GỐI TRÁI

TỔN THƯƠNG HỦY XƯƠNG VÙNG HÀNH XƯƠNG PHÍA SAU XƯƠNG CHẦY  TRÁI, PHÙ NỀ TỦY XƯƠNG , PHÁ VỠ CẤU TRÚC VỎ XƯƠNG LAN RA MÔ MỀM SAU GỐI TRÁI.

CHẨN ĐOÁN : TD. VIÊM CỐT TỦY VÙNG 1/3 TRÊN XƯƠNG CHẦY TRÁI

CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT : OSTEOSARCOMA .

HỦY VỎ XƯƠNG VÙNG HÀNH XƯƠNG CHẦY TRÁI LAN RA MÔ MỀM CẠNH XƯƠNG CHẦY TRÁI

KẾT QUẢ PHẪU THUẬT TẠI BV CTCH TP HCM  : CỐT TỦY VIÊM

KẾT LUẬN : VIÊM CỐT TỦY MÃN TÍNH ĐẦU TRÊN XƯƠNG CHÀY TRÁI ( CHRONIC OSTEOMYELITIS)

CHRONIC  OSTEOMYELITIS