GIỜ KHÁM BỆNH

Hoạt động: Từ 6 giờ đến 17 giờ mỗi ngày.
Thứ bảy: Từ 6 giờ đến 12 giờ.
Chủ nhật: Trực cấp cứu 24/24.

Cấp cứu: 0292 246 9999
Liên hệ: 0292 390 9999

CASE 119 LAO HẠCH (LYMPH NODE TUBERCULOSIS)

Thứ 6, 25 Tháng 09 2020 08:25

BS NGUYỄN TRỌNG HỮU, BS CAO QUỐC TRUNG,  BS HỒ CHÍ TRUNG, BS VÕ NGUYỄN THÀNH NHÂN.

BỆNH NHÂN : NỮ . 64 TUỔI.

ĐỊA CHỈ: BÌNH THỦY , CẦN THƠ.

LÂM SÀNG : CHÙM  HẠCH ĐK# 1-2CM, CỨNG, DI  ĐỘNG KÉM, VÙNG THƯỢNG ĐÒN TRÁI .

SIÊU ÂM VÙNG CỔ:

 

NHIỀU HẠCH ĐK #1-2CM , HÌNH BẦU DỤC , TRÒN,  CẤU TRÚC ECHO KÉM, PHẦN LỚN LÀ MẤT RỐN HẠCH, 1 HẠCH CÒN RỐN HẠCH , HẠCH MỀM : 10-14 KPA.

CHẨN ĐOÁN: HẠCH DI CĂN . CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT: HẠCH  LAO  ? LYMPHOMA ?

 X QUANG :

X QUANG PHỔI : BÌNH THƯỜNG 

TỔN THƯƠNG ĐẶC XƯƠNG L4-L5 , HẸP , HỦY XƯƠNG ĐĨA ĐỆM L4-L5

CHẨN ĐOÁN  : TỔN THƯƠNG VIỆM NHIỄM THÂN SỐNG ĐĨA ĐỆM L4-L5 NGHI DO LAO.

MSCT TOÀN THÂN CÓ TIÊM THUỐC CẢN QUANG:

NHIỀU HẠCH  ĐK#5-15MM , BẮT THUỐC CẢN QUANG DẠNG VIỀN VÙNG THƯỢNG ĐÒN TRÁI .

TỔN THƯƠNG ĐẶC XƯƠNG THÂN SỐNG L4-L5, HẸP VÀ HỦY XƯƠNG ĐĨA ĐỆM

 L4-L5

CHẨN ĐOÁN : HẠCH LAO .  +  LAO CỘT SỐNG VÙNG L4-L5 .

CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT: HẠCH DI CĂN? LYMPHOMA ?

 

KẾT QUẢ SINH THIẾT HẠCH THƯỢNG ĐÒN CỔ TRÁI :

KẾT LUẬN  : LAO HẠCH . TD. LAO CỘT SỐNG L4-L5 .