GIỜ KHÁM BỆNH

Hoạt động: Từ 6 giờ đến 17 giờ mỗi ngày.
Thứ bảy: Từ 6 giờ đến 12 giờ.
Chủ nhật: Trực cấp cứu 24/24.

Cấp cứu: 0292 246 9999
Liên hệ: 0292 390 9999

CASE 131 BƯỚU ĐẠI BÀO XƯƠNG ( GIANT CELL TUMOR)

Thứ 6, 18 Tháng 12 2020 00:00

BS HUỲNH VĂN TÂM, BS TRẦN LÊ DUNG, BS HỒ CHÍ TRUNG,

BS MÃ NGUYỄN MINH TÙNG.

BỆNH NHÂN : NAM 32 TUỔI .

ĐỊA CHỈ : RẠCH GIÁ , KIÊN GIANG .

LÂM SÀNG : ĐAU KHỚP GỐI PHẢI , CHẤN THƯƠNG 1 TUẦN.

X QUANG :

TỔN THƯƠNG HỦY XƯƠNG VÙNG HÀNH XƯƠNG ĐẦU DƯỚI  XƯƠNG ĐÙI PHẢI 

CHẨN ĐOÁN : TD. BƯỚI ĐẠI BÀO XƯƠNG ( GIANT CELL TUMOR)

SIÊU ÂM KHỚP GỐI

MRI KHỚP GỐI PHẢI  CHƯA TIÊM THUỐC TƯƠNG PHẢN

MRI KHỚP GỐI PHẢI CÓ TIÊM THUỐC TƯƠNG PHẢN

 

HỦY XƯƠNG ĐẦU DƯỚI XƯƠNG ĐÙI , PHÙ TỦY XƯƠNG , CHƯA PHÁ VỠ VỎ XƯƠNG

CHẨN ĐOÁN : TD. BƯỚU ĐẠI BÀO XƯƠNG VÙNG  ĐẦU DƯỚI XƯƠNG ĐÙI PHẢI 

MSCT KHỚP GỐI

TỔN THƯƠNG HỦY XƯƠNG VÙNG ĐẦU DƯỚI XƯƠNG ĐÙI PHẢI  CHẨN ĐOÁN : TD. BƯỚI ĐẠI BÀO VÙNG ĐẦU DƯỚI XƯƠNG ĐÙI PHẢI  ( GIANT CELL TUMOR )

KẾT QUẢ SINH THIẾT : XIN ĐỢI ……