Giờ Khám Bệnh

Hoạt động từ: 6 giờ đến 17 giờ mỗi ngày
Thứ bảy từ: 6 giờ đến 12 giờ
Chủ nhật: Trực cấp cứu 24/24

Hotline 1: 0292 246 9999
Hotline 2: 0896 169 169

CASE 32 ĐÔNG ĐẶC PHỔI

Thứ 6, 14 Tháng 12 2018 00:00

BS HỒ CHÍ TRUNG , BS VÕ NGUYỄN THÀNH NHÂN

BN NỮ :57T

ĐC : CỜ ĐỎ - CẦN THƠ

LÂM SÀNG : HO ĐÀM, MỆT MỎI, CHÁN ĂN, ĐAU NGỰC PHẢI, 1 THÁNG


X QUANG NGỰC THẲNG: CÓ ĐÁM MỜ VÙNG ĐÁY PHỔI PHẢI PHÍA DƯỚI HOÀNH, TÀ GÓC SƯỜN HOÀNH PHẢI : ĐÔNG ĐẶCVÙNG ĐÁY PHỔI PHẢI . ÍT DỊCH MÀNG PHỔI PHẢI

SIÊU ÂM BỤNG : CÓ ÍT DỊCH MÀNG PHỔI PHẢI

SIÊU ÂM VÙNG SAU DƯỚI NGỰC PHẢI : CÓ TỔN THƯƠNG ĐÔNG ĐẶC PHỔI KT#2.5X3.5CM .

MSCT NGỰC : ĐÁM TỔN THƯƠNG ĐÔNG ĐẶC CÓ PHẾ ẢNH ĐỒ ,  DẦY VÁCH PHẾ QUẢN  VÙNG THÙY DƯỚI PHỔI PHẢI

KL : TỔN THƯƠNG VIÊM NHIỄM THÙY DƯỚI PHỔI PHẢI