GIỜ KHÁM BỆNH

Hoạt động: Từ 6 giờ đến 17 giờ mỗi ngày.
Thứ bảy: Từ 6 giờ đến 12 giờ.
Chủ nhật: Trực cấp cứu 24/24.

Cấp cứu: 0292 246 9999
Liên hệ: 0292 390 9999

CASE 71 DI CĂN NÃO (BRAIN METASTASES)

Thứ 6, 04 Tháng 10 2019 00:00

BS PHAN THI TUYÊN , BS HỒ CHÍ TRUNG, BS VÕ NGUYỄN THÀNH NHÂN; BỆNH NHÂN : NAM 58T. ĐỊA CHỈ: TÂN TIẾN , VỊ THANH , HẬU GIANG; LÂM SÀNG : ĐAU ĐẦU , ÓI TỪ 2 TUẦN . 

SIÊU ÂM : KHÔNG PHÁT HIỆN BẤT THƯỜNG.

X QUANG NGỰC : KHÔNG PHÁT HIỆN BẤT THƯỜNG.

MSCT SỌ NÃO CÓ CẢN QUANG

TỔN THƯƠNG ĐA Ổ  NHU MÔ NÃO  2 BÁN CẦU  ĐK#8-18MM, THƯƠNG TỔN BẮT THUỐC TƯƠNG PHẢN MẠNH, DẠNG VIỀN , PHÙ NỀ RỘNG XUNG QUANH : DI CĂN NÃO .

TỔN THƯƠNG MẬT ĐỘ MÔ , CÓ BẮT THUỐC TƯƠNG PHẢN, BỜ GAI TUA VÙNG RỐN PHỔI TRÁI .

CHẨN ĐOÁN : K VÙNG RỐN PHỔI TRÁI DI CĂN NÃO .