Giờ Khám Bệnh

Hoạt động từ: 6 giờ đến 17 giờ mỗi ngày
Thứ bảy từ: 6 giờ đến 12 giờ
Chủ nhật: Trực cấp cứu 24/24

Hotline 1: 0292 246 9999
Hotline 2: 0896 169 169

CASE REPORT 10: NHAU CÀI RĂNG LƯỢC

Thứ 6, 01 Tháng 06 2018 00:00

BS Thúy Đông, Bs Đặng Vĩnh Phúc, Bs Hồ chí Trung

BỆNH NHÂN NỮ: 43T CÓ THAI 35 TUẦN, PARA:  2012

SIÊU ÂM: NHAU TIỀN ĐẠO TRUNG TÂM. TD. NHAU CÀI RĂNG LƯỢC

PHẦN TRUNG TÂM BÁNH NHAU QUA LỖ TRONG TỬ CUNG, KHÔNG CÒN THẤY LỚP CƠ TỬ CUNG TĂNG SINH MẠCH MÁU CHƯA XÂM LẤN VÀO BÀNG QUANG

MRI THAI: NHAU TIỀN ĐẠO TRUNG TÂM XÂM LẤN VÀO SÂU TRONG LỚP CƠ ĐOẠN DƯỚI THÀNH TRƯỚC CỔ TỬ CUNG KHÔNG XÂM LẤN BÀNG QUANG

BỆNH NHÂN ĐƯỢC PHẪU THUẬT LẤY THAI VÀ CẮT TỬ CUNG

XÁC ĐỊNH NHAU CÀI RĂNG LƯỢC THỂ XÂM LẤN CƠ CHƯA XÂM LẤN BÀNG QUANG ( INCRETA )