Hotline 0292 3823 968

Khám bảo hiểm y tế

Thứ 3, 04 Tháng 10 2016 00:05

Nếu như trước đây người bệnh/khách hàng có thẻ BHYT chỉ được khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế công lập, thì nay mọi người đã có thêm cơ hội được sử dụng thẻ BHYT khám tại các cơ sở y tế tư nhân.