Giờ Khám Bệnh

Hoạt động từ: 6 giờ đến 17 giờ mỗi ngày
Thứ bảy từ: 6 giờ đến 12 giờ
Chủ nhật: Trực cấp cứu 24/24

Hotline 0292 246 9999

30.03.2018 BV CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ THAI VÀ ĐỊNH LƯỢNG SẮT TÍCH TỤ TRONG GAN

Thứ 7, 31 Tháng 03 2018 00:00

NGÀY 30/03/2018

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA HẢO-MEDIC CẦN THƠ THỬ NGHIỆM THÀNH CÔNG,

CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ THAI VÀ ĐỊNH LƯỢNG SẮT TÍCH TỤ TRONG GAN, TIM.