Giờ Khám Bệnh

Hoạt động từ: 6 giờ đến 17 giờ mỗi ngày
Thứ bảy từ: 6 giờ đến 12 giờ
Chủ nhật: Trực cấp cứu 24/24

Hotline 0292 246 9999

Gs. Nguyễn Tuấn Vinh, Chủ Tịch Hội Niệu Khoa TP. Hồ Chí Minh đến dự Hội Nghị Hội Tiết Niệu - Thận Học Việt Nam tại Cần Thơ và đến thăm BV Đa Khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ

Thứ 7, 28 Tháng 07 2018 00:00

BV Đa Khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ