Giờ Khám Bệnh

Hoạt động từ: 6 giờ đến 17 giờ mỗi ngày
Thứ bảy từ: 6 giờ đến 12 giờ
Chủ nhật: Trực cấp cứu 24/24

Hotline 0292 246 9999

CASE REPORT 18/01/2018

Thứ 6, 19 Tháng 01 2018 00:00

(Bs. Chu Văn Vinh - Bs. Dương Phi Sơn - Bs. Trần Lê Dung - Bs. Hồ Chí Trung)

Bệnh nhân: Nữ - 59 tuổi                  Địa chỉ: Hậu Giang

Lâm sàng: Tăng huyết áp vô căn điều trị không thường xuyên, thỉnh thoảng đau ngực trái.

Tiền sử: Cường giáp điều trị ổn, hiện ngưng thuốc 3 năm.

Siêu âm tim: Cung động mạch chủ bên phải.

Điện tâm đồ: Bình thường.

X-Quang phổi: Cung động mạch chủ bên phải, giãn lớn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề nghị: Chụp MSCT mạch vành kiểm tra

Kết quả chụp MSCT mạch vành: Hẹp 30% LAD II và RCA II

          Cung động mạch chủ bên phải, động mạch dưới đòn trái xuất phát bất thường, phình to động mạch chủ xuống tại vị trí xuất phát động mạch dưới đòn trái. (right aortic arch with aberrant left subclavian artery with kommerell diverticulum)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

H1: Hình giải phẫu bình thường cung động mạch chủ. LCA = left carotid artery; LPA = left pulmonary artery; LSA = left subclavian artery; RCA = right carotid artery; RIA = right innominant artery; RSA = right subclavian artery.. Illustration by Pei-Ching Chen.

H2: Hình giải phẫu cung động mạch chủ bên phải có bất thường động mạch dưới đòn trái và phình đoạn xa quai động mạch chủ xuống... LCA = left carotid artery; LPA = left pulmonary artery; LSA = left subclavian artery; RCA = right carotid artery; RSA = right subclavian artery. Illustration by Pei-Ching Chen.