Danh sách KHOA PHÒNG

KHOA CĐHA - TDCN

NHÂN SỰ: 3 Bác sĩ chuyên khoa sâu Chẩn đoán hình ảnh, 8 cử nhân KTV hình ảnh học, 6 điều dưỡng.

16-08-2018

KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN

Giới​ thiệu​ về Khoa Y HỌC CỔ TRUYỀN

11-05-2018

KHOA XÉT NGHIỆM

Giới​ thiệu khoa XÉT NGHIỆM

03-05-2018

KHOA ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ - NỘI TRÚ VIP

Gi​ới​ thiệu KHOA ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ

03-05-2018

KHOA CẤP CỨU TỔNG HỢP

KHOA CẤP CỨU TỔNG HỢP

03-05-2018

KHOA KHÁM BỆNH

KHOA KHÁM BỆNH

03-05-2018

KHOA RĂNG HÀM MẶT

KHOA RĂNG HÀM MẶT

01-05-2018

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG – KSNK

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG – KSNK

01-05-2018