Danh sách LỊCH TRỰC BÁC SĨ

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BÁC SĨ THÁNG 05.2020

Lịch khám bệnh trong tháng 05 năm 2020 của bác sĩ BVĐK Hòa Hảo - MEDIC Cần Thơ.

18-05-2020

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BÁC SĨ THÁNG 04.2020

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BÁC SĨ THÁNG 04.2020

07-04-2020

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BÁC SĨ THÁNG 03.2020

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BÁC SĨ THÁNG 03.2020

07-04-2020

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BÁC SĨ THÁNG 02.2020

Lịch làm việc tháng 01 năm 2020 của bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa Hòa Hảo - MEDIC Cần Thơ.

28-02-2020

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BÁC SĨ THÁNG 01.2020

Lịch làm việc tháng 01 năm 2020 của bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa Hòa Hảo - MEDIC Cần Thơ.

05-01-2020

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BÁC SĨ THÁNG 12.2019

Lịch làm việc tháng 12 năm 2019 của bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa Hòa Hảo - MEDIC Cần Thơ.

02-12-2019

(MEDIC CẦN THƠ) LỊCH LÀM VIỆC CỦA BÁC SĨ THÁNG 11.2019

Lịch làm việc tháng 11 năm 2019 của bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa Hòa Hảo - MEDIC Cần Thơ.

20-10-2019

(MEDIC CẦN THƠ) LỊCH LÀM VIỆC CỦA BÁC SĨ THÁNG 10.2019

Lịch làm việc tháng 10 năm 2019 của bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa Hòa Hảo - MEDIC Cần Thơ.

30-09-2019

LỊCH LÀM VIỆC BÁC SĨ THÁNG 09 NĂM 2019

Lịch làm việc chuyên môn của bác sĩ BVĐK Hào Hảo - MEDIC Cần Thơ tháng 09 năm 2019

31-08-2019

LỊCH LÀM VIỆC BÁC SĨ THÁNG 08 NĂM 2019

LỊCH LÀM VIỆC BÁC SĨ THÁNG 08 NĂM 2019

16-08-2019

LỊCH LÀM VIỆC BÁC SĨ THÁNG 05. 2019

Lịch làm việc của Bác Sĩ tháng 05 năm 2019

16-05-2019

LỊCH LÀM VIỆC BÁC SĨ THÁNG 04.2019

Lịch làm việc tháng 04.2019 của Bác sĩ

23-04-2019

LỊCH LÀM VIỆC BÁC SĨ TỪ 28.01 ĐẾN 02.02

Lịch làm việc Bác Sĩ từ ngày 28.01.2019 đến ngày 02.02.2019

27-01-2019