Danh sách LỊCH TRỰC BÁC SĨ

(MEDIC CẦN THƠ) LỊCH LÀM VIỆC CỦA BÁC SĨ THÁNG 11.2019

Lịch làm việc tháng 11 năm 2019 của bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa Hòa Hảo - MEDIC Cần Thơ.

20-10-2019

(MEDIC CẦN THƠ) LỊCH LÀM VIỆC CỦA BÁC SĨ THÁNG 10.2019

Lịch làm việc tháng 10 năm 2019 của bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa Hòa Hảo - MEDIC Cần Thơ.

30-09-2019

LỊCH LÀM VIỆC BÁC SĨ THÁNG 09 NĂM 2019

Lịch làm việc chuyên môn của bác sĩ BVĐK Hào Hảo - MEDIC Cần Thơ tháng 09 năm 2019

31-08-2019

LỊCH LÀM VIỆC BÁC SĨ THÁNG 08 NĂM 2019

LỊCH LÀM VIỆC BÁC SĨ THÁNG 08 NĂM 2019

16-08-2019

LỊCH LÀM VIỆC BÁC SĨ THÁNG 05. 2019

Lịch làm việc của Bác Sĩ tháng 05 năm 2019

16-05-2019

LỊCH LÀM VIỆC BÁC SĨ THÁNG 04.2019

Lịch làm việc tháng 04.2019 của Bác sĩ

23-04-2019

LỊCH LÀM VIỆC BÁC SĨ TỪ 28.01 ĐẾN 02.02

Lịch làm việc Bác Sĩ từ ngày 28.01.2019 đến ngày 02.02.2019

27-01-2019