Danh sách LỊCH TRỰC BÁC SĨ

LỊCH LÀM VIỆC BÁC SĨ THÁNG 09 NĂM 2019

Lịch làm việc chuyên môn của bác sĩ BVĐK Hào Hảo - MEDIC Cần Thơ tháng 09 năm 2019

03-09-2019

LỊCH LÀM VIỆC BÁC SĨ THÁNG 08 NĂM 2019

LỊCH LÀM VIỆC BÁC SĨ THÁNG 08 NĂM 2019

16-08-2019

LỊCH LÀM VIỆC BÁC SĨ THÁNG 05. 2019

Lịch làm việc của Bác Sĩ tháng 05 năm 2019

16-05-2019

LỊCH LÀM VIỆC BÁC SĨ THÁNG 04.2019

Lịch làm việc tháng 04.2019 của Bác sĩ

23-04-2019

LỊCH LÀM VIỆC BÁC SĨ TỪ 28.01 ĐẾN 02.02

Lịch làm việc Bác Sĩ từ ngày 28.01.2019 đến ngày 02.02.2019

27-01-2019