Danh sách THÔNG BÁO

Thông báo về việc giảm giá

Giảm 10% chi phí thực hiện chẩn đoán hình ảnh gồm: MRI, CT cho tất cả các đối tượng đến khám tại Bệnh viện, vào 17 giờ đến 21 giờ các ngày từ thứ hai đến thứ sáu

01-06-2021

Thông báo tiêu chí chất lượng Bênh viện

Thông báo tiêu chí chất lượng Bênh viện

01-04-2021

Tâm tình của Bệnh Nhân với BS Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh

Những tình cảm trên của Bệnh nhân Nguyệt nói riêng cũng như của tất cả các Bệnh nhân khác nói riêng trong suốt từ những ngày đầu thành lập Bệnh Viện,

09-02-2018