Danh sách THÔNG BÁO

Tâm tình của Bệnh Nhân với BS Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh

Những tình cảm trên của Bệnh nhân Nguyệt nói riêng cũng như của tất cả các Bệnh nhân khác nói riêng trong suốt từ những ngày đầu thành lập Bệnh Viện,

09-02-2018