Danh sách TIN TRONG NƯỚC

Quyết định số 595QĐ-BHXH ngày 1442017

Trên cơ sở quy định về quản lý thu, cấp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017

31-03-2018

Những thay đổi cần lưu ý trên thẻ BHYT từ năm 2018

Từ năm 2018, trên thẻ BHYT sẽ không còn ghi thời hạn sử dụng như trước kia. Mã thẻ BHYT được tích hợp với mã sổ BHXH.

23-02-2018

Quyền và nghĩa vụ của người bệnh

Quyền được khám bệnh, chữa bệnh có chất lượng phù hợp với điều kiện thực tế

04-01-2018

Quyền của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Được hành nghề theo đúng phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong chứng chỉ hành nghề.

04-01-2018